... Schrott ist unser Rohstoff ...

Mjerna Stanica

Dostavljeni materijal se važe sa našom 50 To kompijuterizovanom vagom te se istovremeno mjeri i radioaktivnost materijala.Istovar

Sve ovisno o specifikaciji,materijal se istovara i sortira na za to predviđena mjesta. Materijale  razdvajamo na teÅ¡ko željezo, čelik, lim, obojeni metal i materijal za mljevenje.


Rad ad sa željezom

Za sortiranje dostavljenog materijala našem kvalifikovanom osoblju stoje četiri Fuchs-stezač-bagera na raspolaganju. Stim je najbolje omogućena sigurnost kvalitete i zadovoljstvo kupaca.