... Schrott ist unser Rohstoff ...

Vodstvo

Peter Reichl ml. si je do leta 1985 nabiral izkušnje pri sorodnem podjetju v Salzbugu. Med leti 1985 in 1997 je bil zaposlen v domačem podjetju svojih staršev. Z 1.6.1993 se je podjetje preimenovalo iz „Firma Peter & Roza Reichl“ v „Reichl – Schrott GmbH“, katere vodja je od 1998 leta Reichl Peter ml. Peter in Roza Reichl ki sta podjetje vodila skoraj 40 let pomagata z svojim znanjem in izkušnjami še danes.


Administracija

Odgovornost obračunavanja in knjiženja v našem podjetju je zaupana gospe Moniki Reichl. Po večletni praksi v priznanem računovodskem podjetju je augusta 1995 nastopila to delo v Reichl – Schrott GmbH. Kot preizkušena računovodkinja prevzame vso delo obračunov.


Sprejem Blaga

Ves prispeli material pride v podjetje preko 50 tonske računalniško vodene tehtnice. Za preusmeritev materialov kot so železo, jeklo, pločevina, avtomobili, barvne kovine ali ostali odpad je odgovoren gospod Alfred Fraidl. S stalnim koordiniranjem med šoferji, pisarno in upravljalci drugih stojev poskrbi da material prispe na določeno mesto. On je tudi tisti, ki poskrbi da so stranke, ki obiščejo naše podjetje zadovoljne.